privacyverklaring 

Privacyverklaring in verband met de AVG wetgeving  

Eat Clean Move Better  gevestigd aan het Treebord 2811EA te Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

www.eatcleanmovebetter.nl

Treebord 24, 2811 EA Reeuwijk; 0621567027

Sietske de Wit-Steenbeek is de functionaris gegevensbescherming van Eat Clean Move Better. Zij is te bereiken via sietske@eatcleanmovebetter.nl. Als behandelende therapeut heeft zij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Zij doet haar best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 Eat Clean Move Better verwerkt je gegevens doordat je deze zelf aan ons verstrekt in het intake gesprek, anamnese formulier en via onderzoeken.   

 De persoonsgegevens die worden verwerkt bij Eat Clean Move Better:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Verzekeringsnummer
 • Gezondheidsstatus en gezondheidsgeschiedenis.
 • Geldende medicatie op het moment van het laatste bezoek
 • Behandeldoelen en behandelvoortgang
 • Onderzoeksgegevens uit laboratoria.

 Doelen voor het gebruik van persoonsgegevens:

 • Om behandelingen goed uit te kunnen voeren volgens de door jou zelf verstrekte gegevens
 • Om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, via e-mail, telefoon of post.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Eventueel voor het verzenden van de nieuwsbrief

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Klantnummer en geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling.

 Geautomatiseerde besluitvoering

Eat Clean Move Better neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Eat Clean Move Better bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is.

Als je jouw gegevens wil laten verwijderen, kun je hierover contact opnemen met sietske@eatcleanmovebetter.nl

 Delen van persoonsgegevens met derden:

Eat Clean Move Better verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder je persoonlijke toestemming. Eat Clean Move Better verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan.

 Persoonsgegevens beveiliging:

Eat Clean Move Better neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sietske@eatcleanmove Better.nl

 Deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld 18-mei 2018.

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op de website www.eatcleanmovebetter.nl is de meest recente privacyverklaring te vinden.

Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Adres:

Treebord 24

2811EA Reeuwijk

Telefoon:

06 21567027

E-mail:

sietske@eatcleanmovebetter.nl